Máy hút bụi HiClean

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301 3,410,000 4,250,000

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

0 out of 5
(0)
SKU: HC 301

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P 3,890,000 4,290,000

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chư bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC80 4,900,000 5,290,000

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

Thêm vào giỏ
6,650,000 7,290,000

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80A

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

Thêm vào giỏ
HiClean HC 903 6,850,000 7,390,000

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 903

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

Thêm vào giỏ
HiClean HC 15 2,350,000 2,690,000

Máy hút bụi HiClean HC 15

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 15A 2,850,000 2,980,000

Máy hút bụi HiClean HC 15A

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Giao hãng miễn phí nội thành Hà Nội hoặc HCM

Thêm vào giỏ
3,000,000 3,390,000

Máy hút bụi HiClean HC 20/US

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

Thêm vào giỏ
máy hút bụi HiClean hc 30 2,650,000 3,100,000

Máy hút bụi HiClean HC 30

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

Thêm vào giỏ
HiClean HC 40CE 3,400,000 3,790,000

Máy hút bụi HiClean HC 40CE

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – Không bảo hành phụ kiện

Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 70 4,050,000 4,690,000

Máy hút bụi HiClean HC 70

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

Thêm vào giỏ
HiClean HC 70W 3,950,000 4,390,000

Máy hút bụi HiClean HC 70W

0 out of 5
(0)
SKU: HC 70W

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – không bảo hành phụ kiện ✔️ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và HCM

Thêm vào giỏ
HiClean HC 802 5,200,000 5,890,000

Máy hút bụi HiClean HC 802

0 out of 5
(0)
SKU: HC 802

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

Thêm vào giỏ
HiClean HC 90 4,750,000 5,190,000

Máy hút bụi HiClean HC 90

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM ✔️ Bảo hành 18 tháng – Không bảo hành phụ kiện

Thêm vào giỏ
Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380 5,450,000 6,290,000

Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

SKU: HC 301
3,410,000 4,250,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chư bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

SKU: N/A
3,890,000 4,290,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC80

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

SKU: N/A
4,900,000 5,290,000 Thêm vào giỏ

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80A

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

SKU: N/A
6,650,000 7,290,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 903

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 903

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

SKU: N/A
6,850,000 7,390,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 15

Máy hút bụi HiClean HC 15

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

SKU: N/A
2,350,000 2,690,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 15A

Máy hút bụi HiClean HC 15A

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Giao hãng miễn phí nội thành Hà Nội hoặc HCM

SKU: N/A
2,850,000 2,980,000 Thêm vào giỏ

Máy hút bụi HiClean HC 20/US

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

SKU: N/A
3,000,000 3,390,000 Thêm vào giỏ
máy hút bụi HiClean hc 30

Máy hút bụi HiClean HC 30

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

SKU: N/A
2,650,000 3,100,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 40CE

Máy hút bụi HiClean HC 40CE

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – Không bảo hành phụ kiện

SKU: N/A
3,400,000 3,790,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 70

Máy hút bụi HiClean HC 70

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

SKU: N/A
4,050,000 4,690,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 70W

Máy hút bụi HiClean HC 70W

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – không bảo hành phụ kiện ✔️ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và HCM

SKU: HC 70W
3,950,000 4,390,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 802

Máy hút bụi HiClean HC 802

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

SKU: HC 802
5,200,000 5,890,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 90

Máy hút bụi HiClean HC 90

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM ✔️ Bảo hành 18 tháng – Không bảo hành phụ kiện

SKU: N/A
4,750,000 5,190,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

SKU: N/A
5,450,000 6,290,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

3,410,000 4,250,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chư bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

3,890,000 4,290,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC80

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

4,900,000 5,290,000 Thêm vào giỏ

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80A

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

6,650,000 7,290,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 903

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 903

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

6,850,000 7,390,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 15

Máy hút bụi HiClean HC 15

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

2,350,000 2,690,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 15A

Máy hút bụi HiClean HC 15A

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Giao hãng miễn phí nội thành Hà Nội hoặc HCM

2,850,000 2,980,000 Thêm vào giỏ

Máy hút bụi HiClean HC 20/US

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

3,000,000 3,390,000 Thêm vào giỏ
máy hút bụi HiClean hc 30

Máy hút bụi HiClean HC 30

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

2,650,000 3,100,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 40CE

Máy hút bụi HiClean HC 40CE

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – Không bảo hành phụ kiện

3,400,000 3,790,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 70

Máy hút bụi HiClean HC 70

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

4,050,000 4,690,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 70W

Máy hút bụi HiClean HC 70W

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – không bảo hành phụ kiện ✔️ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và HCM

3,950,000 4,390,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 802

Máy hút bụi HiClean HC 802

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

5,200,000 5,890,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 90

Máy hút bụi HiClean HC 90

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM ✔️ Bảo hành 18 tháng – Không bảo hành phụ kiện

4,750,000 5,190,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

5,450,000 6,290,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 301

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

3,410,000 4,250,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 30P

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chư bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

3,890,000 4,290,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC80

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

4,900,000 5,290,000 Thêm vào giỏ

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 80A

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

6,650,000 7,290,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 903

Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 903

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

6,850,000 7,390,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 15

Máy hút bụi HiClean HC 15

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

2,350,000 2,690,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 15A

Máy hút bụi HiClean HC 15A

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Giao hãng miễn phí nội thành Hà Nội hoặc HCM

2,850,000 2,980,000 Thêm vào giỏ

Máy hút bụi HiClean HC 20/US

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng

3,000,000 3,390,000 Thêm vào giỏ
máy hút bụi HiClean hc 30

Máy hút bụi HiClean HC 30

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

2,650,000 3,100,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 40CE

Máy hút bụi HiClean HC 40CE

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán đã bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – Không bảo hành phụ kiện

3,400,000 3,790,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi HiClean HC 70

Máy hút bụi HiClean HC 70

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng tại hãng ✔️ Giao hàng miễn phí nội thành

4,050,000 4,690,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 70W

Máy hút bụi HiClean HC 70W

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng – không bảo hành phụ kiện ✔️ Miễn phí vận chuyển tại Hà Nội và HCM

3,950,000 4,390,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 802

Máy hút bụi HiClean HC 802

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 12 tháng ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM

5,200,000 5,890,000 Thêm vào giỏ
HiClean HC 90

Máy hút bụi HiClean HC 90

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội hoặc HCM ✔️ Bảo hành 18 tháng – Không bảo hành phụ kiện

4,750,000 5,190,000 Thêm vào giỏ
Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

Máy hút bụi hút nước HiClean HC 380

0 out of 5
(0)

✔️ Giá bán chưa bao gồm VAT ✔️ Bảo hành 18 tháng ✔️ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội hoặc HCM

5,450,000 6,290,000 Thêm vào giỏ

Xem tất cả 15 kết quả